top of page

ראש העין - משטח יבש

"במסגרת בניית "טיילת נחל רבה" בעיר ראש העין הקימה חברת "אביב מזרקות" מזרקת "משטח יבש

המזרקה, בה 30 מתזי אצבע מוארים בתאורת לד מחליפת צבעים, מהווה אטרקציה מרעננת למשפחות העיר ולילדי העיר

.בשעות הפנאי ובחופשים


bottom of page