top of page

גבעתיים - קניון גבעתיים

בשנת 2005, במסגרת הקמת הקניון בעיר גבעתיים, הוקמו מזרקות הכוללות מפלי מים, אמת מים מרשימה ובריכת

.השתקפות מדהימה. נחל לאורך 150 מ' בשילוב מתזי נביעה מהקיר


bottom of page