top of page

גבעתיים - פארק גבעתיים

בשנת 2008, במסגרת הקמת פארק עירוני בעיר גבעתיים, הוקמה מזרקת "משטח יבש" הכוללת עשרות מתזי "אצבע" אשר זורמים באמצעות מפל מים לבריכה יפהייפיה


bottom of page