top of page

באר שבע - סיטי פארק

בשנת 2012 הקימה חברת "אביב מזרקות" את פרויקט המזרקות עם המספר הרב ביותר של מתזים בישראל-

"סיטי פארק" באר שבע.

הפרויקט כולל משטח יבש עם 141 מתזי "קצף", "אצבע" ו"ערפל", משולבי עם מפלי משטח יבש במזרקה.

המזרקה כולה מוארת ב"רצפת כוכבים" ותאורת לד צבעונית,

.זכתה לכינוי "חוף הים של באר שבע" ומהווה מקור משיכה לתושבי האזור


bottom of page