top of page

נתניה - אגמים

במסגרת בניית שכונת "אגמים" בנתניה הקימה חברת "אביב מזרקות" בכניסה לשכונה מזרקה המשלבת סילוני מים ומפלי

.מים


bottom of page