top of page

הוד השרון - כיכר הבנים

פרויקט מזרקת "כיכר הבנים" בהוד השרון

שנת הקמה 1991.

בציר התנועה המרכזי בהוד השרון, באיזור המסחר הראשי של העיר.


bottom of page